Lindström - корпоративен партньор на Таратанци

Таратанци сключва дългосрочно партньорство с финландската компания Линдстрьом

Таратанци предприема поредна важна стъпка в изпълнението на своята мисия –  българските народни хора и фолклор да бъдат неизменна част от ежедневието на съврменния човек.