Проекти от Таратанци | Таратанци е българска културна организация с мисия да опазва и разпространява българския фолклор. Таратанци е носител на Европейската награда за културно наследство Европа Ностра за 2021 г.

Таратанци събира стъпките на над 60 народни хора от цяла България - 500х500

Таратанци ще дигитализира стъпките на над 60 типични народни хора от цяла България

Таратанци ще дигитализира стъпките на над 60 народни хора от цяла България Предстои да бъдат дигитализирани стъпките на над 60 типични български народни хора от всички шест етнографски области на България. С това хората ще получат своето заслужено място в съвременния свят, ще бъдат съхранени от изчезване и запазени завинаги за поколенията напред. След като…

деца, общуват помежду си

5 навика за развитие на емоционалния интелект и как фолклорът помага на децата да ги усвоят

5 навика за развитие на емоционалния интелект. Kак фолклорът помага на децата да ги усвоят? Вероятно познавате блестящо образовани деца, на които обаче не им върви в личните отношения със своите връстници? Високият IQ (intelligence quotient, коефициент на интелигентност) не е достатъчен, за да бъдем щастливи и успешни във всички области на живота IQ може…