Таратанци събира стъпките на над 60 народни хора от цяла България - 500х500

Таратанци ще дигитализира стъпките на над 60 типични народни хора от цяла България

Таратанци ще дигитализира стъпките на над 60 народни хора от цяла България Предстои да бъдат дигитализирани стъпките на над 60 типични български народни хора от всички шест етнографски области на България. С това хората ще получат своето заслужено място в съвременния свят, ще бъдат съхранени от изчезване и запазени завинаги за поколенията напред. След като…

Lindström - корпоративен партньор на Таратанци

Таратанци сключва дългосрочно партньорство с финландската компания Линдстрьом

Таратанци предприема поредна важна стъпка в изпълнението на своята мисия –  българските народни хора и фолклор да бъдат неизменна част от ежедневието на съврменния човек.