Поредна българска културна вечер в Нюрнбергския регион

“Негативната тенденция българи да напускат страната продължава.”… Често се сблъскваме с това твърдение от страна на различни знайни и незнайни източници… Ежегодно се изнасят все по-стряскащи данни за унищожаващ нацията ни тренд, който кара всеки патриотично настроен нашенец укоряващо да заклати глава. Всеизвестно, “ту му млякото горещо, ту пък друго нещо”… сърдитият Петко от стиховете…

Брюксел посреща фестивала Balkan Trafik! 2018

Първо международно участие Пролетта на 2018 г. ще бъде изпълнена с големи вълнения от откриването на нови хоризонти пред нашия екип! С голяма радост в началото на годината поехме първото си международно предизвикателство, приемайки поканата от страна на Българската културна асоциация в Белгия за участие в 12-тото издание на мащабния белгийски фестивал Balkan Trafik! Предвид…

Начало на 2018 година

През 2018 г. изложбата “Последвай стъпките” ще продължи обиколката си по пътищата на България. Докато през изминалата година умишлено се целяхме да покажем магията на народните хора в най-големите градове в страната, през 2018 г. ще продължим да я популяризираме и из малките населени градове и села, за да доразвием проекта, черпайки от фолклора, бита…